BADANIA KLINICZNE


Naszym celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości usług związanych z badaniami klinicznymi. Oferujemy kompleksową obsługę logistyczną badań klinicznych, pozyskiwanie produktów leczniczych oraz działalność produkcyjną (drukowanie i oznakowanie etykietami badanych produktów leczniczych).
W zakresie logistyki oferujemy dostawy do ośrodków prowadzących badania kliniczne oraz organizację zwrotów
i utylizację badanych produktów leczniczych.

 

Closeup of three brown medicine bottles filled with different pills and medications with their caps on over a white background with reflection. The glass bottles have blank labels. Horizontal format.Zakres usług związanych z obsługą badań klinicznych:

Projekt i wydruk etykiety

Etykietowanie oraz pakowanie badanych produktów do badania klinicznego

Certyfikacja oraz zwolnienie

Przechowywanie badanych produktów leczniczych w ramach realizacji zlecenia, również w temperaturze od +2°C do +8°C

Zakup komparatorów (leków referencyjnych)

W celu zapewnienia pełnego serwisu, oferujemy współpracę w zakresie pozyskania referencyjnych produktów leczniczych:

Logistyka badanych produktów leczniczych w warunkach kontrolowanych

Zwroty i utylizacja

Świadcząc kompleksowe usługi w zakresie obsługi badań klinicznych, Prodlekpol zapewnia organizację zwrotów badanych produktów leczniczych oraz ich utylizację. Współpracując z kwalifikowanymi firmami utylizującymi odpady medyczne, proces zniszczenia poświadczamy certyfikatem zniszczenia.